Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda) (Нурсаидова)

Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda) (Нурсаидова)

  Озода Саидзода
  Sevasanmi (Single 2020)

  03:27

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Ламборгхини (Lamborghini) (2020)

  03:29

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Севасанми (Sevasanmi) (2020)

  03:27

  Озода Саидзода
  Ajdodlar (Single 2019)

  05:35

  Озода Саидзода
  Hatemshi Khalas (Single 2019)

  05:33

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Ялла (Yalla) (2019)

  03:23

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda) and Ray Horton
  Breathe Again (2019)

  03:28

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Аждодлар (Ajdodlar) (2019)

  05:35

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Я хабиби (Ya Habibi) (2019)

  03:58

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Ушконыр (Ushkonyr) (2019)

  03:44

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  40 ёшимда (40 Yoshimda) (2019)

  04:43

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Согинди дил (Sogindi dil) (E'tirof et 1. 2014)

  06:14

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Есиндеби (Esindebi) (2019)

  04:08

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Куишлокуи (Qishloqi) (2018)

  04:57

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Гулмарам (Gulmaram) (2019)

  04:10

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  I look to you (E'tirof et 1. 2014)

  04:09

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Гол бе Голдоон (Gol be Goldoon) (E'tirof et 1. 2014)

  04:48

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Кечикдинг дуё (Kechikding duyo) (E'tirof et 1. 2014)

  05:59

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Коши каро пайваста (Qoshi qaro payvasta) (E'tirof et 1. 2014)

  04:50

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Сакина (Sakina) (E'tirof et 1. 2014)

  03:04

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Бир куарадим (Bir Qaradim) (E'tirof et 1. 2014)

  05:33

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Аста-Аста (Asta-Asta) (E'tirof et 1. 2014)

  03:41

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Узбекистан (Uzbekistan) (Tinglanmagan qo'shiqlar 2010)

  04:08

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Аллох (Alloh) (E'tirof et 1. 2014)

  04:22

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Етироф ет (Etirof et) (E'tirof et 1. 2014)

  04:08

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Омонат (Omonat) (Tinglanmagan qo'shiqlar 2010)

  05:30

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Увол (Uvol) (Tinglanmagan qo'shiqlar 2010)

  04:33

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Кушигимга тегманглар (Qushigimga tegmanglar) (Tinglanmagan qo'shiqlar 2010)

  05:56

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Шекасте (Shekaste) (Tinglanmagan qo'shiqlar 2010)

  04:29

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Сахардан ёдимдасан (Sahardan yodimdasan) (Tinglanmagan qo'shiqlar 2010)

  03:45

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Хилол (Hilol) (Tinglanmagan qo'shiqlar 2010)

  04:50

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Диванны (Divanny) (Tinglanmagan qo'shiqlar 2010)

  03:23

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Олдингдан Оккан Сувни (Oldingdan Oqqan Suvni) (Tinglanmagan qo'shiqlar 2010)

  04:19

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Ассалам (Assalam) (Tinglanmagan qo'shiqlar 2010)

  04:02

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Битсин уруш (Bitsin urush) (Tinglanmagan qo'shiqlar 2010)

  06:05

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Синмадим Она (Sinmadim Ona) (Bu kuylar kechagimas 2006)

  03:39

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Сухане (Suhane) (Bu kuylar kechagimas 2006)

  03:57

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Туы гулхани (Tuy gulhani) (Bu kuylar kechagimas 2006)

  05:47

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Аналлы (Anally) (Tinglanmagan qo'shiqlar 2010)

  03:44

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Киролича (Qirolicha) (Bu kuylar kechagimas 2006)

  04:13

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Мавло (Mavlo) (Bu kuylar kechagimas 2006)

  03:47

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Олинг куда (Oling Quda) (Bu kuylar kechagimas 2006)

  03:39

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Очи чёрние (Ochi chyornie) (rus) (Bu kuylar kechagimas 2006)

  03:56

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Маыхонадасан (Mayhonadasan) (Bu kuylar kechagimas 2006)

  04:20

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Портакала (Portaqala) (Arab) (Bu kuylar kechagimas 2006)

  04:27

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Цантаре (Cantare) (Bu kuylar kechagimas 2006)

  04:14

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Чимилдик (Chimildiq) (Bu kuylar kechagimas 2006)

  04:47

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Холос (Holos) (Bu kuylar kechagimas 2006)

  05:51

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Кетма (Ketma) (Bu kuylar kechagimas 2006)

  04:14

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Хаммер бумер (Hammer bumer) (Bu kuylar kechagimas 2006)

  03:32

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Ехтиёйим бор (Ehtiyojim bor) (Orzularim 2004)

  05:19

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Ешку шенохте (Eshqu shenohte) (Iron) (Orzularim 2004)

  03:25

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Багри кенг Тошканини (Bagri keng Toshkanini) (Bu kuylar kechagimas 2006)

  04:43

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Онам (Onam) (Orzularim2004)

  05:33

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Каунисингиллар (Qaynisingillar) (Orzularim 2004)

  04:21

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Кандирамассин бени (Kandiramassin beni) (Turkish) (Orzularim 2004)

  03:36

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Золим уиллар (Zolim yillar) (Orzularim 2004)

  04:25

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Афсонаман (Afsonaman) (Orzularim 2004)

  03:35

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Нозни фарки бор (Nozni farqi bor) (Orzularim 2004)

  04:14

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Карвон (Karvon) (Orzularim 2004)

  04:08

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Андийонлик безори (Andijonlik bezori) (Orzularim 2004)

  03:23

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Гозал кечаларда (Gozal kechalarda) (Orzularim 2004)

  04:56

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Аврама (Avrama) (Orzularim 2004)

  04:12

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Орзуларим (Orzularim) (Orzularim 2004)

  05:17

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Севгилим (Sevgilim) (Orzularim 2004)

  05:08

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Куркаман (Qurqaman) (Ishq sharobi 2003)

  03:38

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Мени сев (Meni sev) (Ishq sharobi 2003)

  04:38

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Бемор киз ноласи (Bemor qiz nolasi) (Ishq sharobi 2003)

  05:43

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Бор бор (Bor bor) (Ishq sharobi 2003)

  04:05

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Кол кол (Qol qol) (Ishq sharobi 2003)

  04:15

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Ёнингда узим (Yoningda uzim) (Ishq sharobi 2003)

  04:04

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Кунгил (Kungil) (Ishq sharobi 2003)

  05:19

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Буудогим (Buydogim) (Ishq sharobi 2003)

  04:36

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Я бегу бегу (Ya begu begu) (Ishq sharobi 2003)

  04:55

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Унут (Unut) (Ishq sharobi 2003)

  05:06

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Ёр Ёр (Yor Yor) (Ishq sharobi 2003)

  06:03

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Сен булмасанг бошкаси (Sen bulmasang boshqasi) (Ishq sharobi 2003)

  04:26

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Ишк шароби (Ishq sharobi) (Ishq sharobi 2003)

  05:04

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Хато килибсан (Hato qilibsan) (Ishq sharobi 2003)

  04:30

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Дунё (Dunyo) (Ishq sharobi 2003)

  06:54

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Ёлгизим онам (Yolgizim onam) (Endi man ketaman 2002)

  05:58

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Сен булмасанг (Sen bulmasang) (Endi man ketaman 2002)

  05:14

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Кизгонаман (Qizgonaman) (Endi man ketaman 2002)

  03:53

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Каунона (Qaynona) (Endi man ketaman 2002)

  04:57

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Синфдошлар (Sinfdoshlar) (Endi man ketaman 2002)

  04:52

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Кечалар (Kechalar) (Endi man ketaman 2002)

  05:08

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Ликир ликир (Likir likir) (Endi man ketaman 2002)

  03:59

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Оу нечун (Oy nechun) (Endi man ketaman 2002)

  03:48

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Гадонинг душмани (Gadoning dushmani) (Endi man ketaman 2002)

  04:32

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Енди мен кетаман (Endi men ketaman) (Endi man ketaman 2002)

  04:52

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Совчилар (Sovchilar) (Asrasin 2001)

  03:52

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Бале (Bale) (Endi man ketaman 2002)

  03:58

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Дема дема (Dema dema) (Endi man ketaman 2002)

  04:14

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Ширин ширин (Shirin shirin) (Asrasin 2001)

  04:46

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Бевафо (Bevafo) (Endi man ketaman 2002)

  04:54

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Йон Узбегим елим (Jon Uzbegim elim) (Asrasin 2001)

  04:46

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Хасадгуылар (Hasadguylar) (Asrasin 2001)

  05:27

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Олифтагина (Oliftagina) (Asrasin 2001)

  03:56

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Дует (Duet) (Asrasin 2001)

  04:28

  Озода Саидзода (Ozoda Saidzoda)
  Дидам (Didam) (Asrasin 2001)

  04:12
  • 1
  • Слушать Игорь Крутой

  Игорь Крутой
  Ветка каштана

  • 2
  • Слушать Ислам Итляшев

  Ислам Итляшев
  Она любила розы

  • 3
  • Слушать Morgenshtern and Тимати

  Morgenshtern and Тимати
  El Problema

  • 4
  • Слушать Obladaet

  Obladaet
  For Mula

  • 5
  • Слушать Bob Marley

  Bob Marley
  Sun Is Shining

  • 6
  • Слушать Instasamka and Moneyken

  Instasamka and Moneyken
  Витон

  • 7
  • Слушать Элджей

  Элджей
  Lamborghini Countach

  • 8
  • Слушать Sqwoz Bab

  Sqwoz Bab
  Ой

  • 9
  • Слушать Леонид Агутин

  Леонид Агутин
  По тебе скучают бары

  • 10
  • Слушать Lady Gaga

  Lady Gaga
  911

  • 11
  • Слушать Mr.Nёma and Домбай

  Mr.Nёma and Домбай
  Приора (Remix)

  • 12
  • Слушать Cardi B and Megan Thee Stallion

  Cardi B and Megan Thee Stallion
  Wap (Rapidsongs Remix)

  • 13
  • Слушать Максим Фадеев и Юлианна Караулова

  Максим Фадеев и Юлианна Караулова
  Тем, кто рядом

  • 14
  • Слушать Little Big

  Little Big
  Tacos (Lubim Remix)

  • 15
  • Слушать Ночные Снайперы

  Ночные Снайперы
  Неторопливая любовь

  • 16
  • Слушать Руки Вверх

  Руки Вверх
  Расскажи мне

  • 17
  • Слушать Beowulf feat Diskover, Tribbs, Bright Sparks

  Beowulf feat Diskover, Tribbs, Bright Sparks
  Bedroom

  • 18
  • Слушать Макс Барских и Джаро

  Макс Барских и Джаро
  Lonely

  • 19
  • Слушать Mia Boyka

  Mia Boyka
  Прятки

  • 20
  • Слушать Stray Kids

  Stray Kids
  Back Door

Войдите через соцсеть и сохраняйте любимые песни и сборники в одном месте!