Chris Brown and Young Thug - Slime & B

Chris Brown and Young Thug - Slime & B

  Chris Brown and Young Thug
  Say You Love Me (Slime & B 2020)

  02:53

  Chris Brown and Young Thug, Major Nine
  Trap Back (Slime & B 2020)

  04:16

  Chris Brown and Young Thug, Shad Da God
  I Got Time (Slime & B 2020)

  03:23

  Chris Brown and Young Thug
  Go Crazy (Slime & B 2020)

  02:57

  Chris Brown and Young Thug
  City Girls (Slime & B 2020)

  03:50

  Chris Brown and Young Thug
  Animal (Slime & B 2020)

  03:26

  Chris Brown and Young Thug, Gunna, Lil Duke
  Big Slimes (Slime & B 2020)

  05:28

  Chris Brown and Young Thug, Gunna
  She Bumped Her Head (Slime & B 2020)

  04:00

  Chris Brown and Young Thug
  Stolen (Slime & B 2020)

  03:49

  Chris Brown and Young Thug
  I Ain't Tryin (Slime & B 2020)

  03:54

  Chris Brown and HoodyBaby
  No Such Thing (Slime & B 2020)

  01:41

  Chris Brown and Too Short, E40
  Undrunk (Slime & B 2020)

  03:10